Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie nadleśnictwa nie występują rezerwaty przyrody, istnieją jednak  propozycje obszarów kwalifikujących się do objęcia ich ochroną rezerwatową.

Są to:
•    "Kotewka w Bieliszowie" o powierzchni 150 ha projektowany rezerwat położony jest nad Odrą (prawy brzeg) pomiędzy Bieliszowem a Lubowem w oddziałach 481-488 na terenie leśnictwa Jemielno. Głównym celem utworzenia jest ochrona rozległych starorzeczy odrzańskich z występującą kotewką orzechem wodnym (Trapa natans) oraz okazałych starodrzewiów dębowych. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.
    "Cisy w Ślubowie" położony w oddziale 160 a-c leśnictwa Ślubów o powierzchni 15,91 ha. Głównym celem utworzenia jest ochona prawna jedynego, na terenie nadleśnictwa, naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus bacata) oraz ochrona starodrzewia dębowego i stanowiska bluszczu pospolitego (Hedera helix). Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Łęg w Karowie" położony w oddziałach 247 i 248 na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni 50 ha. Celem utworzenia jest ochrona okazałych starodrzewi dębu szypułkowego występujących na bogatych łęgach Barycko-Odrzańskich związanych z ciężkimi madami rzecznymi. Jest to projektowany rezerwat florystyczny.
•    "Czapliniec nad Baryczą" położony w oddziale 249 i,j na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni 5,5 ha. Celem utworzenia jest ochrona okazałego drzewostanu dębu szypułkowego występujący na bardzo bogatym łęgu nadodrzańskim związanym z ciężkimi madami. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Dąbrowa nad Odrą" położony w oddziałach 249 i 250 na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni 50 ha. Celem utworzenia jest ochrona okazałego drzewostanu dębu szypułkowego na bogatym łęgu odrzańskim. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.
•    "Las wilgotny w Dolinie Rowu Polskiego" położony w oddziałach 101cz., 102, 104 cz., 105, 106, 107 cz., 108 i 109 na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni 150 ha. Celem utworzenia jest ochrona kompleksu okazałych starych drzewostanów dębu szypułkowego, jesiona wyniosłego i olszy czarnej, położonych w Dolinie Rowu Polskiego o charakterze naturalnym. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.
•    "Ols jesionowy w Dolinie Rowu Polskiego" położony w oddziałach 185, 190, 191, 197, 198, 203, 207, 208, 210 i 211 na terenie obrębu leśnego Góra o powierzchni 250 ha. Celem utworzenia jest ochrona kompleksu starych drzewostanów jesionowych i olszy czarnej, położonych w Dolinie Rowu Polskiego. Kompleks ten obejmuje nieliczne siedliska wilgotne o charakterze naturalnym. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.  
•    "Łęg w Bełczu Wielkim" położony w oddziałach 291-294 na terenie obrębu leśnego Jemielno o powierzchni 97,96 ha. Celem utworzenia jest ochrona okazałych starodrzewi dębu szypukowego pochodzenia naturalnego, występujących na bogatym łęgu odrzańskim związanym z ciężkimi madami rzecznymi. Jest to projektowany rezerwat krajobrazów ekologicznych.
•    "Łęg w Lubowie" położony w oddziałach 408, 409 na terenie obrębu leśnego Jemielno o powierzchni 51,57 ha. Celem utworzenia jest ochrona okazałych starodrzewi dębu szypułkowego pochodzenia naturalnego, występujących na bogatym łęgu odrzańskim związanym z ciężkimi madami rzecznymi. Jest to projektowany rezerwat fitocenotyczny.