Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomnik przyrody - termin ten został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku art. 40.1.: "Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".


Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące pomniki przyrody powołane:

Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10.11.2004 r.:
1 Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm, wiek ok 210 lat, leśnictwo Bartków, oddział 156 f
2 Dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm, wiek ok 260 lat, leśnictwo Bartków, oddział 164 b
3 Dąb szypułkowy o obwodzie 365 cm, wiek ok 180 lat, leśnictwo Bartków, oddział 147 l
4 Dąb szypułkowy o obwodzie 390 cm, wiek ok 180 lat, leśnictwo Bartków, oddział 143 o
5 Klon jawor o obwodzie 316 cm, wiek 180 lat, leśnictwo Bartków, oddział 147 l
 Lata drzew pomnikowych obejmuje wiek w momencie ustanowienia.
Uchwałą Rady Gminy Jemielno z dnia 30.12.2004 r.:
6 Dąb szypułkowy o obwodzie 431 cm, leśnictwo  Jemielno, oddział 545 l
7 Dąb szypułkowy o obwodzie 475 cm, leśnictwo  Daszów, oddział 491 o
8 Dąb szypułkowy o obwodzie 377 cm, leśnictwo  Daszów, oddział 441 i
Rozporządzeniem nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8.12.1998r.:
9 Dąb bezszypułkowy 3 szt., o obwodzie ok. 503 cm każdy, leśnictwo Łękanów, oddział 234 c, g  
10 Dąb bezszypułkowy 3 szt., o obwodzie ok. 377 cm każdy, leśnictwo Chróścina, oddział 8 b   
Uchwałą Rady Miejskiej w Górze z dn. 18.09.2008r.:
11 Dąb szypułkowy, o obwodzie 505 cm, leśnictwo Zawieścice, oddział 191 g
12 Dąb szypułkowy, 2 szt., o obwodzie ok. 440 cm każdy, leśnictwo Łękanów, oddział 115 f
13 Wiąz szypułkowy o obwodzie 340 cm, leśnictwo Kietlów, oddział 308 d