Siedziba Nadleśnictwo Góra Śląska
Nadleśnictwo Góra Śląska
65 543 23 59
65 543 21 62

ul. Podwale 31

56-200 Góra

Biuro Nadleśnictwa czynne pon.-pt. w godzinach 700-1500

NIP 699-000-91-89

Konto bankowe:

BZ WBK SA 1 O/GÓRA 51 1090 1261 0000 0000 2600 3272

Nadleśniczy
Tomasz Multański
65 543 23 59
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Główczyński
65 543 23 59
p.o. Głównego Księgowego
Maciej Kołata
65 543 23 59
Sekretarz
Łukasz Paterek
65 543 23 59

Pion Nadleśniczego

Piotr Główczyński
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 65 543 23 59
p.o. Maciej Kołata
Główny Księgowy
Tel.: 65 543 23 59
Łukasz Paterek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 65 543 23 59
Sylwia Smereka
Sekretarka
Tel.: 65 543 23 59
Katarzyna Jakubowska
Specjalista ds. BHP i spraw obronnych
Tel.: 65 543 23 59
Henryk Król
Inżynier Nadzoru
Tel.: 795 515 868
Romuald Głuszko
Inżynier Nadzoru
Tel.: 666 302 410
Adam Bartkowiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 795 515 889

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Atrur Woźniczak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i informatyki
Tel.: 65 543 23 59 w. 38
Barbara Chrystman-Kurzawa
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji
Tel.: 65 543 23 59 w. 39
Wiesław Polaczek
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 65 543 23 59 w. 37
Marta Stiller
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 65 543 23 59 w. 38 666 303 647
Danuta Marecka
Specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 65 543 23 59 w. 41

Pion Głównego Księgowego

Halina Czerniak
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 65 543 23 59 w. 45
Krystyna Czołowska
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59 w. 45
Halina Ryjo
Starsza Księgowa
Tel.: 65 543 23 59 w. 40
Joanna Zieleń
Księgowa
Tel.: 65 543 23 59 w. 41

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Daniela Ryszewska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 65 543 23 59 w. 39
Edward Witkowski
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 65 543 23 59 w. 35
Sonia Ryszewska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 65 543 23 59 w. 39

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Stec
Strażnik Leśny
Tel.: 795 121 441