headquarters Nadleśnictwo Góra Śląska
Nadleśnictwo Góra Śląska
65 543 23 59
65 543 21 62

ul. Podwale 31

56-200 Góra

Biuro Nadleśnictwa czynne pon.-pt. w godzinach 700-1500

NIP 699-000-91-89

Konto bankowe:

BZ WBK SA 1 O/GÓRA 51 1090 1261 0000 0000 2600 3272

Nadleśniczy
Tomasz Multański
65 543 23 59
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Główczyński
65 543 23 59
p.o. Głównego Księgowego
Maciej Kołata
65 543 23 59
Sekretarz
Łukasz Paterek
65 543 23 59

Pion Nadleśniczego

Piotr Główczyński
Zastępca Nadleśniczego
phone-abbreviation: 65 543 23 59
p.o. Maciej Kołata
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Łukasz Paterek
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Sylwia Smereka
Sekretarka
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Katarzyna Jakubowska
Specjalista ds. BHP i spraw obronnych
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Henryk Król
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 795 515 868
Romuald Głuszko
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 666 302 410
Adam Bartkowiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 795 515 889

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Atrur Woźniczak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i informatyki
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Barbara Chrystman-Kurzawa
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Wiesław Polaczek
Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Marta Stiller
Specjalista SL ds. marketingu
phone-abbreviation: 65 543 23 59; 666 303 647
Danuta Marecka
Specjalista ds. sprzedaży
phone-abbreviation: 65 543 23 59

Pion Głównego Księgowego

Halina Czerniak
Specjalista ds. finansowych
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Krystyna Czołowska
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Halina Ryjo
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Joanna Zieleń
Księgowa
phone-abbreviation: 65 543 23 59

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Daniela Ryszewska
Specjalista ds. infrastruktury
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Edward Witkowski
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
phone-abbreviation: 65 543 23 59
Sonia Ryszewska
Starszy referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 65 543 23 59

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Stec
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 795 121 441