Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja lasów

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ( w tym Nadleśnictwo Góra Śląska) posiada obecnie 2 certyfikaty.

Szczegóły dostępne są na stronie RDLP.