Lista aktualności Lista aktualności

rok w lesie

Początek nowego roku jest świetną okazją do podsumowania minionego okresu.

Gospodarka leśna w nadleśnictwie prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu (PUL), sporządzanych na 10 lat.

To, który fragment lasu należy wyciąć, a który pozostawić na kolejne 10 lat, jakie gatunki drzew i gdzie należy posadzić oraz wiele innych bardzo szczegółowych informacji związanych z gospodarowaniem lasu zawartych jest w Planie Urządzenia Lasu.

PUL są zatwierdzane przez Ministra Środowiska, jest to bardzo obszerny i szczegółowy dokument zawierający m.in. zadania związane z pozyskaniem drewna, odnowieniem, pielęgnacją i ochroną lasu.

Rok 2019 nie był dla przyrody łaskawy. Występujące od kilku już lat ekstremalne anomalia pogodowe (wysoka temperatura i brak opadów) oraz obniżenie poziomu wód gruntowych spowodowały osłabienie naszych lasów. Drzewa są bardziej podatne na zagrożenia ze strony chorób grzybowych, szkodników owadzich (kornika drukarza atakującego świerki, kornika ostrozębnego żerującego na sośnie) i innych czynników np. pożarów.

Pozyskanie drewna. W 2019r. pozyskaliśmy z lasów naszego nadleśnictwa, na potrzeby przemysłu i gospodarki naszego kraju, 105.000 m3 drewna, w tym 30% stanowił posusz, czyli suche i martwe drzewa. Dla porównania do niedawna zupełnie normalnym zjawiskiem było coroczne usuwanie z lasu ok 10-15% suchych drzew, w stosunku do wszystkich drzew wyciętych z lasu. 

Mimo tego lasów wciąż przybywa. Co roku każde drzewo rośnie na wysokość i szerokość zwiększając swoją masę. Rocznie pozyskujemy 70% przyrostu masy drzewnej, obliczonej dla naszego nadleśnictwa w PUL, a pozostawiamy 30% masy drzew w lesie na kolejne lata.

Odnowienie lasu. Powierzchnie, które zostały wycięte są na bieżąco przygotowywane do odnowienia, czyli ponownego posadzenia lasu. I tak w miejscu wyciętych drzew posadziliśmy w tym roku 906.000 szt. sadzonek drzew leśnych. Obsadziliśmy nimi 155 ha powierzchni po wyciętym drzewostanie oraz powierzchnię 26 ha poprawek, czyli miejsc po drzewkach, które uschły lub zostały zniszczone przez zwierzęta leśne.

Pielęgnowanie lasu. Na powierzchni 595 ha upraw leśnych zniszczyliśmy chwasty zagrażające młodym drzewkom. Starsze drzewa osiągające wysokość od kilku do kilkunastu metrów wymagają zabiegów polegających na usunięciu drzew chorych, osłabionych, uszkodzonych, przygłuszonych lub nadmiernie wybujałych. Zabieg taki przeprowadziliśmy na powierzchni 96 ha młodników, wszystko po to, by pozostawić do dalszego wzrostu drzewa najładniejsze i najzdrowsze.

Zagrożenia lasu. W 2019r. gasiliśmy 13 pożarów, które spaliły łączną powierzchnię 1,61 ha lasu. 38 ha upraw i młodników do wieku 20 lat zmroziły wiosenne przymrozki, a na powierzchni 10 ha zaobserwowaliśmy oparzenia słoneczne liści.

Szkody od owadów: Szkody na świerkach od kornika drukarza wystąpiły na powierzchni 70 ha, natomiast sosnę zaatakował m.in. na powierzchni 61 ha kornik ostrozębny oraz na powierzchni 34 ha przypłaszczek granatek. Jedyną skuteczną metodą wali z tymi szkodnikami jest usuwanie zaatakowanych drzew oraz palenie pozostałości po ściętych drzewach – kory i gałęzi, w których znajdują się szkodniki. W ubiegłym roku spaliliśmy, w ramach walki z kornikami, niemalże 1.900 m3 gałęzi.

Działalność bobrów spowodowała uszkodzenia drzew na powierzchni 10 ha, a jelenie, sarny, daniele i dziki przyczyniły się do uszkodzeń na powierzchni 23 ha. W celu ograniczenia szkód od jeleniowatych i dzików ogrodziliśmy 36 ha upraw leśnych, a 55 ha posmarowaliśmy repelentem, czyli środkiem zniechęcającym do zjadania smacznych pączków szczytowych młodych drzew.

Z lasu wywieźliśmy 130m3 śmieci, które ważyły ponad 15 ton. Niestety w lesie śmieci pojawiają się na bieżąco, jak grzyby po deszczu.

Mimo tego, że ubiegły rok charakteryzował się znikomymi opadami deszczu, a więc był wyjątkowo suchy, drogi leśne i tak wymagały ciągłych remontów. Naprawialiśmy je na bieżąco, według potrzeb. Wybudowaliśmy także jedną nową drogę pożarową o długości 2,37 km.

To najważniejsze działania jakie podjęliśmy w roku 2019.