Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na sprzedaż maszyn

Na oferty kupna czekamy do 18.11.2019r.

Urządzenia przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem Nadleśnictwa w dniach od 12 do 15 listopada 2019 r.

Do sprzedaży oferujemy następujące maszyny i urządzenia:

Lp.

Nr inw.

Nazwa maszyny/urządzenia

Cena wywoławcza brutto PLN

1

410/37

Tokarka

1 599,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

2

B45/273T

Uchwyt wiertarki

984,00 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100)

3

748/438

Przyczepa

1 476,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

4

591/1012

Sadzarka GKN-1

5 904,00 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100)

5

582/977

Równiarka leśna

5 289,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

6

599/525

Wciągarka - myglarka

984,00 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100)

7

599/884

Rozdrabniacz rotac. do gałęzi

1 845,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100)

8

590/1034

Wał WUP/29

1 599,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

9

590/1025

Frez FL40

2 214,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100)

10

599/1030

Rozdrabniacz RB15/29

2 214,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100)

11

590/962

Pług LPŻ do wywyższ. bruzd.

4 059,00 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych)

12

590/766

Pług 1 tal. akt z pogł. U 162

4 674,00 (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

13

590/673

Pług 3 skibowy FAMAROL

2 829,00 (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych

 14

748/12

Przyczepa

2 829,00 (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych

15

590/1019

Brona talerzowa G. Łowieckie

1 599,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

16

B340/173

Pług talerzowy

1 599,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

17

B343/142

Kultywator z broną

1 476,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych)

18

B37/122T

Równiarka drogowa

1 599,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

19

590/657

Pług leśny dwuodkładnicowy

3 444,00 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100)

20

590/500

Brona talerzowa

2 214,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100)

 
 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2019r. o godzinie 12 00

Oferty zostaną otwarte przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 28 października 2019 w siedzibie Nadleśnictwa 18 listopada 2019r. o godzinie 13 00.

Ofertę należy złożyć na załączonym do Regulaminu przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego w Nadleśnictwie Góra Śląska formularzu ofertowym. Oferta winna zawierać nazwę i numer inwentarzowy oraz oferowaną cenę. Ofert winna być podpisana.

Więcej informacji znajduje się w załącznikach.