Lista aktualności Lista aktualności

Mój Las

Górowska szkoła laureatem ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego

      Na sali edukacyjnej nadleśnictwa, 14 czerwca, odbyło się wręczenie nagród laureatom, szczebla regionalnego, ogólnopolskiego konkursu pn. „Mój Las”. Była to już XXXI edycja tego konkursu, organizowanego dla młodzieży szkolnej przez Ligę Ochrony Przyrody. Patronat nad tym konkursem objęły Lasy Państwowe, w tym także nasze nadleśnictwo. Każdego roku rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w innym miejscu.

      W tym roku organizatorzy na miejsce wręczenia nagród wytypowali nasze nadleśnictwo. Dlaczego? Dlatego, że najważniejsze miejsca zdobyli uczniowie SP nr 3 w Górze. A konkurencja była spora. Do konkursu nadesłano aż 340 prac z 21 szkół w kategoriach:

- kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I-III,

- kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VII,

- kategoria III – młodzież gimnazjów,

- kategoria IV – młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

      W kategorii szkół podstawowych klas I-III dwa najlepsze miejsca zdobyli uczniowie SP nr 3 w Górze: I miejsce Amelia Kleparska oraz II miejsce Michał Całujek. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia. I tak wyróżnienie otrzymali Kornelia Wołowicz ze SP nr 3 w Górze oraz Aleksander Szydłowski z Zespołu Szkół w Ślubowie. Natomiast w kategorii młodzieży szkół podstawowych klas IV-VII - II miejsce zdobyła Nicole Stocka uczennica SP nr 3 w Górze. To ogromny sukces. Spośród 21 zgłoszonych do konkursu szkół dwie placówki oświatowe, współpracujące z nadleśnictwem Góra Śląska, otrzymały nagrody oraz wyróżnienia.

     Serdecznie gratulujemy opiekunom prowadzącym młodzież oraz laureatom i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Darz Bór