Lista aktualności Lista aktualności

Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu

Pszczoły wracają do lasu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadanie pn. "Ochrona pszczół na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska". Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła 28.326,24 zł, dofinansowanie objęło kwotę 20.879,52 zł.

Dotacji udzielono na podstawie Umowy Dotacji nr 129/D/OP/WR/2019 z dnia 30.09.2019r. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:  www.wfosigw.wroclaw.pl