Lista aktualności Lista aktualności

Bo to, co najcenniejsze mamy w naszych sercach

Już po raz czwarty zanieśliśmy potrzebującym "Choinki Nadziei"

W dzisiejszym, zwariowanie pędzącym do przodu, świecie zaprzątnięci swoimi sprawami, zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Zapominamy o drugim człowieku. A czasem potrzeba tak niewiele: jedna rozmowa, jeden uśmiech, jedno spotkanie niosące radość i zrozumienie. Niosące nadzieję na lepszą pszyszłość, na piękniejszy chociażby jeden dzień.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i nadziei, w którym patrzymy na siebie bardziej życzliwie. Właśnie w tym okresie organizujemy finał akcji "Choinki Nadziei". Akcji, którą zapoczątkowała Fundacja Arka, a którą zaadoptowaliśmy na "własne podwórko".

Finał naszych "Choinek Nadziei" odbył się w niedzielne popołudnie 16.12.2018r. W budynku szkoły w Witoszycach zebrali się ludzie o ciepłych sercach, aby tym ciepłem podzielić się z seniorami okolicznych miejscowości takich jak: Witoszyce, Chróścina, Radosław i Laskowa. Najpierw było wspólne śpiewanie kolęd razem z dziećmi, które pieczołowicie przygotowały część artystyczną, a potem rozmowy z seniorami o życiu, o codzienności, o tym, co było i o tym, co będzie. Było to niezapomniane spotkanie, które w niejdnym srecu roznieciło radość i nadzieję, które przypomniało znaczenie naturalnych i ekologicznych symboli świątecznych takich jak żywa choinka prosto z lasu, czy drewniane ozdoby choinkowe.

Sedrecznie dziękujemy ludziom, bez pomocy i zaangażowania których nie byłoby tej akcji. Dziękujemy Pracownikom Szkoły Podstawowej w Witoszycach z Panem Dyrektorem na czele, dziękujemy pracownikom filii bibliotecznej w Witoszycach, Sołectwu Witoszyce oraz dzieciom zaangażowanym w akcję.

Czasami drobny gest może sprawić drugiemu wiele radości. I tego sobie i Wam życzę, abyśmy potrafili otworzyć serca dla drugiego człowieka, abyśmy mauczyli się wybaczać i kochać, abyśmy nieśli innym nadzieję. Nadzieję na piękniejszy świat, bo wszystko, co najcenniejsze, mamy w naszych sercach.

Darz Bór.