Lista aktualności Lista aktualności

1000 drzew na minutę

Leśnicy w Polsce sadzą rocznie 500 mln drzew. To prawie 13 sadzonek na 1 mieszkańca.

Do sadzenia drzew razem z nami dołączyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sicinach. Przypadające na 10 października "Święto Drzewa" było świetną okazją do przypomnienia znaczenia drzew w przyrodzie i w życiu człowieka. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i czynnie włączali się do zajęć poświęconych Zielonym Płucom Ziemi. Zwieńczeniem naszej lekcji przyrody było wspólne sadzenie drzew na terenie placówki szkolnej. Dzieci chętnie pomagały przy sadzeniu, a drzewkom uczniowie od razu nadawali imiona.

Darz Bór.